Circulaire ketens binnen product- of materiaalketens subsidiabel vanaf 3 mei!

De rijksoverheid wil dat Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie heeft. Daarbij heeft het kabinet de ambitie om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen zoals mineralen, fossiele grondstoffen en metalen. De subsidie Circulaire ketenprojecten ondersteunt kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen van circulaire oplossingen, want deze komen vaak alleen van de grond als bedrijven samenwerken in de keten. Vanaf 3 mei kan een aanvraag worden ingediend.

Doelgroep
Alleen samenwerkingsverbanden van minimaal 3 en maximaal 6 onafhankelijke mkb-ondernemers mogen een aanvraag indienen. Per samenwerkingsverband mag één grootbedrijf meedoen en subsidie aanvragen.

Subsidiabele activiteiten
Projecten die zich richten op een product- of materiaalketen komen in aanmerking voor subsidie en zijn erop gericht om op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen te realiseren. Bij toepassing leiden ze tot grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot. De activiteiten gaan in op:

  1. experimentele ontwikkeling;
  2. procesinnovatie;
  3. organisatie-innovatie.

Denk daarbij aan het her-ontwikkelen van een product zodat deze efficiënter gefabriceerd kan worden met zo min mogelijk grondstoffen, het zodanig ontwerpen dat deze gemakkelijk hoogwaardig herbruikbaar is of een nieuwe organisatiemethode toepassen in de bedrijfsvoering of de gehele keten.

Subsidie
Het subsidiepercentage bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Maximaal krijgt elke ondernemer € 20.000,- binnen het samenwerkingsverband.

Voorwaarden

  • Het samenwerkingsverband moet een procesbegeleider inschakelen voor het project. Deze procesbegeleider heeft minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie;
  • De subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren die zo hoog mogelijk op de R-ladder van circulaire strategieën staan;
  • Na afloop van het project moeten minstens 3 deelnemende ondernemers blijven samenwerken aan bijvoorbeeld de marktintroductie, toepassing van het product of businessmodel dat tijdens het project is ontwikkeld;
  • De looptijd van het project is maximaal 2 jaar.

Interesse?
Wilt u graag circulair te werk gaan en gaat u de mogelijkheden onderzoeken met anderen? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.