Circulaire economie bevorderen? Subsidie Circulaire Ketenprojecten opent 1 april 2021

Minder gebruik van grondstoffen en afname van CO2-uitstoot. Dat is het onderliggende doel van de subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten waarbij bedrijven 50% subsidie kunnen krijgen. Door deze regeling kunnen samenwerkingsverbanden van MKB-ondernemers ondersteuning krijgen bij het ontwerpen van een circulair product, dienst, processen of businessmodel. Een ervaren procesbegeleider kan u daarin begeleiden.

Aanvragen is mogelijk van 1 april 9:00 uur tot en met 30 september 2021 12:00 uur. Wij verwachten een grote run op deze regeling en derhalve dat het budget snel zal zijn uitgeput. Dat was in 2020 namelijk ook al het geval. Mocht u dus een potentieel project hebben, neem dan vroegtijdig contact met ons op, zodat we de aanvraag kunnen voorbereiden en na openstelling van de regeling kunnen indienen.

In een circulair ketenproject werkt u met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. U ontwikkelt gezamenlijk een product, proces, dienst of businessmodel en kort na afloop van het project kunt u dit op de markt brengen of toepassen. Door het toepassen vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van u als ondernemer. Het gaat hier om uw eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie is maximaal € 20.000 per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

Voor 2021 is het totale subsidiebedrag (het subsidieplafond) € 4.500.000.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Een product- of materiaalketen staat centraal.
 • Het circulaire ketenproject is erop gericht om op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen te realiseren. Bij toepassing leiden ze tot grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot.
 • Uw samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 mkb-ondernemers. Deze mkb-ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende rollen in een product- of materiaalketen en zijn niet met elkaar in een groep verbonden.
 • Doel van de subsidie is dat er samenwerking in ketens ontstaat. Daarom is de eis dat na afloop van uw project minstens 3 deelnemende ondernemers blijven samenwerken. Het zijn partijen die een concrete rol hebben in de keten. Na uw project blijven zij samenwerken aan bijvoorbeeld de marktintroductie of toepassing van het product, de dienst, het proces of het businessmodel dat u tijdens het project samen heeft ontwikkeld.
 • De deelnemers in het project voeren activiteiten uit die vallen onder experimentele ontwikkeling of gaan om proces- en organisatie-innovatie.
  • Experimentele ontwikkeling: u verkrijgt, combineert, geeft vorm aan en gebruikt bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden. Hiermee ontwikkelt u nieuwe of verbeterde producten, werkwijzen of diensten.
  • Procesinnovatie: u past een nieuwe of sterk verbeterde productie- of leveringsmethode toe (waaronder aanzienlijke veranderingen in technieken, uitrusting of software).
  • Organisatie-innovatie: u past een nieuwe organisatiemethode toe in de bedrijfsvoering, in de organisatie op de werkvloer of in de externe betrekkingen van een onderneming.
 • De subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren die zo hoog mogelijk op de zogenaamde R-ladder van circulaire strategieën Projecten die overwegend gericht zijn op downcycling komen niet in aanmerking voor subsidie. Bij downcycling worden namelijk materialen teruggewonnen voor minder hoogwaardig gebruik dan de oorspronkelijke toepassing. Denk aan gebruik als brandstof of als opvulmateriaal.
 • De looptijd van uw project is maximaal 2 jaar.

Benieuwd geworden of vragen?

Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Overigens zijn projecten rondom duurzaamheid en circulaire economie sowieso zeer subsidiegevoelig. Raadpleeg ons tijdig en neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.