Privacyverklaring

19-12-2020 (V 1.4.6)

 • SVG support added (plugin no longer needed)
 • Plugin added for changing theme name, for example; convident-theme-child in the source code can now be changed to customer name or what you like.
 • Support page concept designed in Figma (https://www.figma.com/file/qLt8WkkPLT3VPyjXonv027/Opzet-support-Convident?node-id=0%3A1).

23-08-2020 (V 1.4.5)

 • Material Design Icons lib (5.4.45) added. For usage: <i class=”mdi mdi-iconname”></i>. More information and documentation: https://materialdesignicons.com/.

23-07-2020 (V 1.4.4)

 • Bootstrap grid upgraded tot 4.5.

06-11-2019 (V 1.4.4)

 • Functions.php changed children widget to add class for current page

05-11-2019 (V 1.4.2)

 • Added default pagination to index.php (default showing next and previous all the time)

28-10-2019 (V 1.4.1)

 • Fixes for dynamic social implementation

24-10-2019 (V 1.4)

 • Made the theme options socials dynamic with the option to add svgs. previous shortcode and function are still compatible.

21-10-2019 (V 1.3.8)

 • Children widget – added orderby menu_order

09-10-2019 (V 1.3.7)

 • Shortcode in menu functionality, fixed the return that caused a problem with outputting the correct data.

30-09-2019 (V 1.3.6)

 • Fixed a problem where link popups started flickering when trying to click on the add button

25-09-2019 (v 1.3.5)

 • Shortcode functionality for menu item’s -> fixed a bug that caused the menu item to lose its HTML structure

28-08-2019 (v 1.3.4)

 • Get_social shortcode -> added option to enclose output in “<p>” tag with “p=’true'”

27-08-2019 (v 1.3.3)

 • Added shortcode support to diplay > menu items

22-07-2019 (v 1.3.2)

 • Added convident fingerprint to header

08-07-2019 (v 1.3.1)

 • ‘Go to optionpage’ button toegevoegd in de adminbar. zo is de optionpage van de archives makkelijker bereikbaar ook voor klanten

03-07-2019 (v1.3)

 • get_global_option($name) functie toegevoegd voor get_field($name, ‘option’). Wat get global option ook doet is de optie ophalen voor de standaard taal dus met WPML hoef je niet meer 10x de optionpage in te vullen. Mocht er voor elke taal een ander logo zijn kan dit natuurlijk wel.

18-06-2019 (v1.2.2)

 • Dynamic Socialmedia shortcode optie voor array toegvoegd, dit wel altijd met icons

28-05-2019 (v1.2.1)

 • Dynamic Socialmedia shortcode toegevoegd voor WJSIWJG velden bijvoorbeeld telefoonnummer in de footer

27-05-2019 (v1.2.0)

 • Socialmedia shortcode verwijderd
 • get_social functie toegevoegd <– met deze optie kun je nu ook specifieke socials ophalen vanaf de optionpage of een array met meerdere verschillende socials

03-04-2019 (v1.1.8)

 • WPML menu translation fix

03-04-2019 (v1.1.7)

 • Functions.php minor fix get_search_form(False)

03-04-2019 (v1.1.6)

 • Functionaliteit wishlist(Woocommerce) aanpassen, nu extra inladen met ajax i.v.m. caching

03-04-2019 (v1.1.5)

 • date_default_timezone_set(‘Europe/Amsterdam’);

20-03-2019 (v1.1.4)

 • Removed sticky kit from default theme

14-03-2019 (v1.1.3)

 • WooCommerce template payment.php aangepast voor laatste versie WooCommerce

05-03-2019 (v1.1.2)

 • Gutenberg functies geïmplementeerd
 • Gutenberg template logica geïmplementeerd
 • Gutenberg onzin blocks weggehaald
 • Footer velden instelbaar
 • Searchbox algemenere stijl, momenteel heeft het nog de blauwe search icon (nu grijs)
 • menu padding left removed

28-02-2019 (v1.1.1)

 • slick slider focus outline removed

26-02-2019 (v1.1.0)

 • Volledige WooCommerce implementatie (teak.nl)
 • Conditionele logica voor WooCommerce
 • Button shortcode ‘<br>’ verwijderd
 • Option page toegevoegd en titels aangepast
 • Diverse vertalingen op de optionpages
 • Diverse uitgebreide toelichten bij optionpages
 • Archive options in nederlands backend menu + optie voor header image
 • Slider simpeler en algemener maken

20-02-2019 (v1.0.1)

 • Thema versie in theme options page

13-02-2019

 • ACF versie in theme options page

17-01-2019

 • Dynamic CSS verwijdert en alles wat hier mee samen werkt
 • Menu sub menu toggle toegevoegd bij mobiel menu
 • Aanpassen custom.js achor scroll alleen indien link begint met een hashtag

11-01-2019

 • Custom.js logics indien custom.js aanwezig in child theme zelfde positie als main theme zal deze worden gebruikt net zoals bij template parts.
 • Aanpassen custom.js achor scroll -> negeer href die alleen bestaat uit ‘#’

03-01-2019

 • Shortcode button target=”” option toegevoegd

02-01-2019

 • Options page Social Link veld ACF

24-10-2018

 • Slug in header van archive moet name worden.
 • Button shortcode met parameters + knop tinyMCE om deze toe te voegen (Defibrion)
 • Kleuren uit het thema verwijderen

17-10-2018

 • !important’s die niet nodig zijn weghalen

15-9-2018

 • Option page vervangen door ACF alternatief
 • Menu simpeler en met dropdown (submenus) + responsive
 • Megamenu opties
 • @media screen and (min-width: 992px) { ERROR mobiel menu 1 px beide zichtbaar

8-8-2018

 • Thema klaargemaakt voor Gutenberg (ACF update)

15-5-2018

 • Volledige CSS opshonen en geen kleuren meer in thema
 • Font sizes overschrijfbaar met (h1, h2) en dus minder specifiek (de slider heeft dat nu nog niet)
 • BX slider er volledig uit halen
 • Custom.js opschonen
 • Footer social media ([.socialmedia]) mooier algemener maken
 • Stadsbeweging (Social uit option tree meenemen)
 • Margin bij home h2 weg en margins algemener maken
 • Template parts opschonen (content-“alles” in de page zelf) template-parts alleen voor bijvoorbeeld de content binnen een nieuwsbericht
 • Keyframes weg / resposive heel basic

28-2-2018

 •  Slickslider
 • Functions.php (stadsbeweging functies)

13-2-2018

 • Child theme functionaliteit doorgevoerd
 • WPML Child theme errors gefixed
 • Stylesheet en js koppelingen voor childtheme gefixd
 • v_children widget geupdate (functions.php)

Privacyverklaring

1. Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door ASBR Subsidium B.V. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

ASBR Subsidium B.V. (hierna: ‘ASBR’) verzamelt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, medewerkers, leveranciers en bezoekers van onze websites.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 heeft deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens vervangen.

AVG en bescherming van persoonsgegevens
In alle verwerkingen binnen onze organisatie gaan wij zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie; de principes als opgesteld in de AVG zijn daarbij uitgangspunt.

Dit houdt o.a. in dat ASBR:

u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;

persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;

passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking   en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ASBR worden verwerkt.

niet meer of langer verwerkt dan noodzakelijk.

Doeleinden en grondslagen
ASBR verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: bijvoorbeeld voor de levering van diensten zoals overeengekomen, voor precontractuele activiteiten (zoals het doen van offerte) of voor het verwerken van het verzoek dat u ons via een van de formulieren op onze website doet.

ASBR verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

De uitvoering van een overeenkomst. In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen wij en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Als wij u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken dan heeft u ook altijd weer de gelegenheid het recht deze toestemming in te trekken.

Wettelijke verplichting. Voor de nakoming van een wettelijke verplichting verwerken wij persoonsgegevens.

Gerechtvaardigd belang. Wij verwerken  ook persoonsgegevens als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen evenredige inbreuk maken op uw privacy. Op diverse pagina’s van de website wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u met ons in contact wilt komen of informatie aanvraagt.  Zo gebruiken wij uw contactgegevens mogelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven, en voor uitnodigingen voor seminars en overige evenementen.

In de hierna volgende hoofdstukken informeren wij u meer gedetailleerd.

2. Website

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. U kunt cookies uitzetten via uw browser.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website van ASBR gebruiksvriendelijker.

Waarom gebruiken wij cookies?
ASBR gebruikt cookies om anoniem bij te houden hoeveel bezoekers de site krijgt, welke pagina’s bezocht worden en welke informatieaanvragen worden gedaan. De cookies die ASBR gebruikt bevatten geen naam en adresgegevens; alleen gegevens betreffende uw gebruik worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en ip-adres). Deze gegevens dienen voor analyse van het gebruik en bezoek, zodat wij onze website kunnen optimaliseren en u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om.

Wat gebeurt er als cookies uitgezet worden? 
Als u uw cookies uitzet hebben wij minder inzicht in het (website)gebruik, zodat wij deze niet kunnen optimaliseren om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

Afmelden cookies. Wilt u liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

3. Uw persoonsgegevens – doeleinden, grondslagen en gebruik van uw gegevens.

Het leveren van (pre-)contractuele diensten.
ASBR verwerkt uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Betrokkenheid van en delen met derden.
ASBR kan als Verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft ASBR de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.

Om juridische redenen delen met derden.
We kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen als we van mening zijn dat toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen; en/of iii) de belangen, eigenschappen of veiligheid van ASBR, onze gebruikers of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet

Marketing en verkoopactiviteiten.
ASBR informeert klanten graag over aanbiedingen, innovaties en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend hebt u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

Verwerking van uw gegevens op de ASBR website.
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze website om u (gepersonaliseerde) webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk met u te communiceren. Uw gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en websites te verbeteren, zoals hierboven uiteengezet. We kunnen gegevens die op onze websites zijn ingevoerd ook gebruiken om per e-mail informatie over andere diensten van ASBR aan u te verzenden, op voorwaarde dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kunt u vanzelfsprekend op elk moment weer intrekken.

4. Bewaartermijnen

ASBR slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten.

Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar

Deelnemersgegevens in ons administratie – of marketingsysteem: 5 jaar na de laatste registratie of activiteit, zodat we u op basis van eerdere activiteiten kunnen blijven adviseren en informeren over volgende ontwikkelingsstappen.

5. Uw rechten

U hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

Inzage in uw persoonsgegevens.
U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

Rectificatie van uw persoonsgegevens.
Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;

Wissing van uw persoonsgegevens.
U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien: de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt; u ons niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing; u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken; er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als u niet al uw gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.

Overdracht van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit).
U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken voor hergebruik of voor overdracht aan een andere organisatie.

Recht van bezwaar

U kunt uw recht op bezwaar bij ons uiten als u het niet eens bent met onze verwerking van uw gegevens.

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht 

Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

ASBR Subsidium B.V.
Hoofdstraat 89, 9601 EB Hoogezand
Telefoon: 088 – 1260460 Email: info@asbr.nl

U ontvangt uiterlijk 4 weken schriftelijk antwoord.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevensp.nl) vindt u hiervoor een ingang.

Versiebeheer van deze privacyverklaring
ASBR behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in maart 2023.