Budget subsidieregeling vestiging en diversificatie Fryslân 2018-2019 verhoogd!

Het opzetten van een nieuwe vestiging, verplaatsing van een bestaande vestiging of het opzetten van een nieuwe activiteit (niet ‘dezelfde of vergelijkbare activiteit’ dan die voorheen in die vestiging werd uitgeoefend) is in Friesland nu extra aantrekkelijk. Het budget voor de subsidieregeling Vestiging en Diversificatie Fryslân 2018-2019 is onlangs namelijk met € 200.000,- verhoogd van € 675.000,- tot € 875.000,-. Ondernemingen kunnen tot 31 december 2019 aanspraak maken op maximaal € 100.000,- subsidie.

De Provincie Fryslân wil met de subsidieregeling regionale steun bieden aan bestaande of nieuwe ondernemingen in Friesland om daarmee de werkgelegenheid te stimuleren. De subsidie wordt verstrekt op basis van het aantrekken van minimaal 10 arbeidsplaatsen én een minimale investering van € 500.000,- voor de volgende situaties:

  • opzetten van een nieuwe vestiging in Friesland;
  • verplaatsing van een bestaande vestiging naar Friesland;
  • diversificatieproject in een bestaande vestiging in Friesland.

Alleen ondernemingen met een B.V. of N.V. als rechtsvorm kunnen een aanvraag indienen.

Subsidiabele kosten

De verleende subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per gerealiseerde FTE uitbreiding met een minimum van € 50.000,- en een maximum van € 100.000,-. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2019.

Interesse?

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor deze regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.