Regeling Budget Lokale Innovaties weer open!

Het Waddenfonds ondersteunt, naast grootschalige ontwikkelprojecten voor het gehele  waddengebied, ook kleinschalige, vernieuwende initiatieven. Het gaat hierbij om lokale initiatieven die in sociaaleconomische zin bijdragen aan de vitaliteit en duurzaamheid van de gemeenschap en/of de kwaliteit van de directe fysieke leefomgeving en haar inwoners. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 11 januari 2022 t/m 15 december 2022 of totdat het budget uitgeput is. Het beschikbare budget bedraagt 1 miljoen euro.

De regeling BLI van het Waddenfonds geeft de mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden om kleinschalige, vernieuwende initiatieven gesubsidieerd te krijgen of geeft eenmalige ondersteuning van voorzieningen voor evenementen. Deze evenementen en projecten moeten vernieuwend zijn en mogen de kernkwaliteiten van het waddengebied niet aantasten. Evenementen moeten kleinschalig en vanuit de lokale gemeenschap georganiseerd worden en een koppeling hebben met de kernkwaliteiten van het waddengebied.

Beoordelingskader

  • Het project is gericht op versterking van de leefbaarheid in een lokale gemeenschap via het stimuleren van duurzame sociaaleconomische ontwikkeling en/of verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving;
  • Indien de activiteit geen evenement is, wordt het project uitgevoerd in een samenwerkingsverband van meerdere lokale partijen;
  • Het project is op lokale schaal vernieuwend en heeft een eigenstandig karakter;
  • Het project is overwegend gericht op fysieke investeringen en/of (vernieuwende onderdelen van) evenementen. Inhuur van menskracht staat in redelijke verhouding tot die investeringen;
  • In het geval van subsidie voor een evenement moet het gaan om een kleinschalig, vanuit de lokale gemeenschap georganiseerd, éénmalig cultureel evenement waarbij een directe koppeling bestaat met de kernwaarden van het waddengebied.

 Subsidiabele kosten

Kostensoorten zijn o.a.:

  • Loonkosten (tot max. 50% van de totale projectkosten);
  • Materialen en hulpmiddelen (gebruikt en nieuw);
  • Machines en apparatuur;
  • Kosten derden.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en behandeld in volgorde van binnenkomst. Wel moeten aanvragen voordat ze kunnen worden ingediend, worden besproken met de verschillende provincies.

De bijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 50.000,-.

Interesse?

Bent u benieuwd of uw project voor subsidie in aanmerking kan komen? Neem dan contact op met één van de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.