BOSA-regeling in 2024, 111,5 miljoen te verdelen onder amateur sportorganisaties!

Gepubliceerd op 10 januari 2023

BOSA-regeling in 2024, 111,5 miljoen te verdelen onder amateur sportorganisaties!

Net als in de voorgaande jaren zal ook in 2024 de BOSA regeling (Stimulering Bouw en onderhoud sportaccommodaties) beschikbaar zijn voor amateursportorganisaties. Het budget voor 2024 bedraagt na een verhoging  €111,5 miljoen.

Subsidiabele activiteiten
De BOSA stimuleert amateursportverenigingen te investeren in onderhoud en/of bouw van hun sportaccommodatie alsmede ook de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. De subsidiabele kosten lopen behoorlijk uiteen en veel is mogelijk. Enkele voorbeelden:

  • Aankoop van grond;
  • Aanleg van parkeerplaatsen of bestrating van een plein;
  • Bodemonderzoek PFAS;
  • Beveiligingssysteem;
  • Asbestsanering;
  • Kleding;
  • Aanschaf sportmaterialen;
  • Bouw en onderhoudskosten (materiaal, inhuur externen, etc.).

Horeca gerelateerde kosten zoals inrichting keuken en kantine zijn helaas niet subsidiabel.

Investeringen in verduurzaming zoals energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit of klimaatadaptatie kunnen zorgen voor extra subsidie. Denk aan sportveldverlichting, LED verlichting, warmtepompen of zonnepanelen. Ook maatregelen in veiligheidsbeleving zorgen voor extra subsidie, denk hierbij aan het uitvoeren van een veiligheidsscan en/of het nemen van veiligheidsbevorderende maatregelen.

Subsidie
Het standaard subsidiepercentage is 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten (incl. BTW). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar en er mogen meerdere aanvragen worden ingediend. Het minimale subsidiebedrag is € 2.500,- (€ 12.500 aan kosten)

Voor investeringen in verduurzaming en veiligheidsbeleving kan extra subsidie van 10% worden verkregen, bovenop de standaard 20%.

Aanvragen
Subsidie kan zowel vooraf als achteraf worden aangevraagd. In geval van vóóraf aanvragen moet het project binnen 3 jaar worden gerealiseerd en krijgt men een voorschot van 80%. Indien achteraf subsidie wordt aangevraagd, moet dit binnen 12 maanden gebeuren nadat de activiteiten zijn afgerond. Aanvragen dit jaar kan t/m 31 juli!

Voorwaarden
Deze subsidie is alleen beschikbaar voor een stichting of vereniging met als hoofddoel het faciliteren van amateursport door het aanbieden van amateursport of het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie.

  • Als de organisatie zelf amateursport aanbiedt, moet de stichting of vereniging zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS.
  • Als de organisatie een sportaccommodatie aanbiedt, moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben en de accommodatie moet ter beschikking worden gesteld aan amateursportorganisaties die voldoen aan de eerste voorwaarde. Heeft de locatie niet de enkelbestemming ‘sport’? Dan moet de accommodatie minimaal 50% in vierkante meters en minimaal 50% van de tijd in gebruik en bestemd zijn voor de amateursport.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project ook binnen de regeling past? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460 of mail naar info@asbr.nl.