Meer subsidie voor bouw en onderhoud amateursport in 2022 (BOSA)

De BOSA regeling (Stimulering Bouw en onderhoud sportaccommodaties) zal ook in 2022 beschikbaar zijn voor amateursportorganisaties. De regeling is al een tijdje van kracht en zal in het komende jaar verruimd worden. Het minimaal aan te vragen bedrag wordt verlaagd en meer investeringen komen in aanmerking voor subsidie. Het budget voor 2022 is 75,5 miljoen.

Subsidiabele activiteiten

De BOSA stimuleert amateursportverenigingen te investeren in onderhoud en/of bouw van hun sportaccommodatie alsmede ook de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. De subsidiabele kosten lopen behoorlijk uiteen en veel is mogelijk. Enkele voorbeelden:

  • Aankoop van grond;
  • Aanleg van parkeerplaatsen of bestrating van een plein;
  • Bodemonderzoek PFAS;
  • Beveiligingssysteem;
  • Asbestsanering;
  • Kleding;
  • Aanschaf sportmaterialen;
  • Bouw en onderhoudskosten (materiaal, inhuur externen, etc.).

Horeca gerelateerde kosten zoals inrichting keuken en kantine zijn helaas niet subsidiabel.

Investeringen in verduurzaming zoals energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit of klimaatadaptatie kunnen zorgen voor extra subsidie. Denk aan sportveldverlichting, LED verlichting, warmtepompen of zonnepanelen. Ook maatregelen in veiligheidsbeleving zorgen voor extra subsidie, denk hierbij aan het uitvoeren van een veiligheidsscan en/of het nemen van veiligheidsbevorderende maatregelen.

Nieuw in 2022 is dat ook zonnewarmtecollectoren, toegankelijkheidsmaatregelen of gerecyclede ondervloeren subsidiabel zijn.

Subsidie

Het standaard subsidiepercentage is 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten (incl. BTW). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar en er mogen meerdere aanvragen worden ingediend. Het minimale aanvraagbedrag is € 2.500,-.

Voor investeringen in verduurzaming en veiligheidsbeleving kan extra subsidie van 10% worden verkregen, bovenop de standaard 20%.

Aanvragen

Subsidie kan zowel vooraf als achteraf worden aangevraagd. In geval van vóóraf aanvragen moet het project binnen 3 jaar worden gerealiseerd en krijgt men een voorschot van 80%. Indien achteraf subsidie wordt aangevraagd, moet dit binnen 12 maanden gebeuren nadat de activiteiten zijn afgerond.

Voorwaarden

  • Deze subsidie is alleen beschikbaar voor amateursportorganisaties die de accommodatie beschikbaar stellen aan amateursport voor lokaal gebruik, een privaatrechtelijk rechtspersoon zonder winstoogmerk betreft en de juiste SBI-code (registratie Kamer van Koophandel) heeft waaruit blijkt dat de activiteiten betrekking hebben op amateursport. De cijfers beginnend met 93.1 zijn sportorganisaties en komen in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop zijn organisaties met SBI-codes verbonden aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).

Interesse?

Bent u benieuwd of uw project ook binnen de regeling past? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460, plan direct een inventariserende videocall of mail naar info@asbr.nl.