Subsidie voor BOL-stageplaatsen verlengd tot en met 31 maart 2022!

De subsidie BOL-stages Fryslân kon tot 31 december 2021 aangevraagd worden voor het aanbieden van stageplekken door erkende Friese leerbedrijven, maar deze subsidieregeling is nu verlengd tot en met 31 maart 2022! Daarnaast mag de stage nu wél gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ontvangen, waar dit voorheen niet mogelijk was. Kortom, een subsidie die voor veel bedrijven interessant kan zijn!

Met deze subsidie wil de provincie Fryslân leerbedrijven, ondanks de Corona-pandemie, beter in staat stellen om nieuwe stages aan studenten aan te bieden. Het betreft studenten die een opleiding volgen op MBO niveau 1 of niveau 2 en in het kader van hun opleiding stage moeten lopen. Praktijkervaring opdoen is immers essentieel in het MBO.

Subsidie
De regeling is aan te vragen door erkende Friese leerbedrijven die stageplekken aanbieden aan MBO-studenten in een Beroeps Opleidende Leerweg-traject (BOL). Per stageplek is er € 1.250,- beschikbaar. Een leerbedrijf kan maximaal twee keer een aanvraag indienen en per aanvraag kan één stageplaats worden opgegeven.

Voorwaarden
Een aantal voorwaarden zijn:

  • De onderneming staat geregistreerd als een erkend leerbedrijf;
  • De onderneming heeft tenminste één bestaande vestiging in Fryslân van waaruit activiteiten worden uitgevoerd;
  • Uit de stageovereenkomst blijkt dat de duur van de stage een omvang van minimaal 320 uur heeft;
  • De stagiair mag voor indiening al gestart zijn met stage lopen, maar niet eerder dan 26 augustus 2021;
  • BBL-stages of duale MBO-opleidingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Interesse?
Bent u benieuwd of de door u aangeboden stageplek in aanmerking kan komen voor subsidie? Reageer dan nu alvast, zodat we u straks als eerste kunnen informeren! Biedt u andere stageplekken aan dit niet aan de voorwaarden van deze regeling voldoen? Neem dan ook contact met ons op om te kijken of de stageplaatsen wellicht in aanmerking komen voor een andere subsidie. U kunt contact opnemen met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.