Binnenkort subsidie mogelijk op investeringen voor innovatie en verduurzaming van veehouderijbedrijven

Veehouderijbedrijven in de provincie Groningen kunnen in de periode van 1 maart tot en met 1 mei 2018 subsidie aanvragen voor fysieke investeringen voor innovatie en verduurzaming van hun bedrijf. De regeling is bedoeld voor varkens-, pluimvee- en vleeskalverhouderijen en daarnaast ook voor bedrijven die een biologisch certificaat hebben en hun bedrijfsvoering op onderdelen nog verder willen verduurzamen.

De subsidie bedraagt maar liefst 40% van de subsidiabele kosten. Per subsidieaanvraag wordt maximaal € 100.000,- verstrekt. Investeringsaanvragen moeten minimaal € 25.000,- aan subsidiabele kosten omvatten.

De subsidiabele kosten bestaan uit:

 • De kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;
 • De kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.

De aanvragen worden gerangschikt o.b.v. de score van de gekozen investeringscategorie. Indien de aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald o.b.v. de investeringen met de hoogste score. Investeringen die vallen onder de volgende investeringscategorieën zijn subsidiabel:

 1. Varkensvriendelijke vloeren (max. 10 punten)
  Verblijfsvloer/stalvloer voor gespeende biggen, verblijfsvloer vleesvarkens en mestscheidingsinstallatie voor varkensmest.
 1. Inrichting kraamhokken (4 punten)
  Kraamhokken voor loslopende zeugen of vrijloopopfokkraamhokken.
 1. Hokinrichting (2 punten)
  Groepshuisvesting zeugen.
 1. Vleeskalveren (max. 8 punten)
  Diervriendelijke vloeren voor vleeskalveren en ruwvoerverstrekking voor vleeskalveren.
 1. Buitenloop (max. 10 punten)
  Uitloop voor zeugen, uitloop voor vleesvarkens, uitloop voor biggen, uitloop voor legkippen, uitloop voor vleeskuikens, uitloop voor leghennen, uitloop voor kalkoenen en uitloop voor vleeskalveren.
 1. Daglichtvoorziening (max. 5 punten)
  Daglichtvoorziening voor varkens, daglichtvoorziening voor vleeskuikens en leghennen en daglichtvoorziening voor vleeskalveren.
 1. Algemeen (max. 7 punten)
  Weidegang/uitlopen, energiebesparing, instrooisystemen, schuurgelegenheid varkenshouderij en verrijkingsmateriaal.

Per categorie zijn specifieke voorwaarden geformuleerd. In totaal is er voor deze regeling een budget van € 2.000.000,- beschikbaar.

Interesse? Bent u als veehouder benieuwd of uw kosten in aanmerking komen voor subsidie? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.