Besturen sportaccommodaties en sportverenigingen opgelet! Dit jaar nog ruim 25 miljoen beschikbaar vanuit de BOSA-regeling!

In oktober 2020 heeft ASBR Subsidium voor de Groningse Golfclub Duurswold een BOSA aanvraag ingediend. Begin februari hebben we de positieve beschikking ontvangen. De aanvraag voor de Golfclub Duurswold is door ASBR Subsidium geschreven in het licht van een geplande verbouwing van het clubgebouw en verbeteringen van het buitenterrein, waaronder ledverlichting , ballenvangers, grindmatten en tees. Een mooi voorbeeld van een sportvereniging die met ASBR Subsidium de kansen maximaal wist te benutten. Gaat u dit jaar als sportaccommodatie of sportvereniging ook investeren? Neem dan contact met ons op om er ook tijdig bij te (kunnen) zijn!

De BOSA regeling (stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) is al een tijdje van kracht. We informeerden al onze (potentiele) relaties hier al eerder over. De BOSA regeling loopt nog tot 1 januari 2024. In 2021 is er van de € 79 miljoen die voor het hele kalenderjaar beschikbaar is voor € 16,9 miljoen aan subsidies verleend. Voor € 24,6 miljoen zijn er nog aanvragen in behandeling. Er is dus nog voldoende budget. De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar en er mogen meerdere aanvragen worden ingediend.

In het kader van het stimuleren van sport en bevordering van gezondheid is de zogenaamde BOSA regeling opgezet. Deze regeling is voortgekomen uit de eerdere sport gerelateerde regelingen en is bedoeld voor gemeenten en amateursportverenigingen. De BOSA regeling faciliteert in kosten die een gemeente of sportvereniging maakt voor bouw, onderhoud en het beheer van sportaccommodaties én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen voor amateursportorganisaties. U kunt zelfs met terugwerkende kracht subsidie aanvragen! Als u de aanvraag maar binnen 12 maanden na de gedane investering indient. Daarnaast ontvangt u extra subsidie wanneer er investeringen gedaan worden met een duurzaam karakter.

Welke kosten zijn subsidiabel?

Denk bij deze regeling aan kosten voor bijvoorbeeld sportmaterialen, verbouwingskosten van sportfaciliteiten, exploitatiekosten en of lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor grond. Zo is er ook de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de veiligheidsbeleving op sportaccommodaties. Amateursportorganisatie krijgen hierdoor de mogelijkheid om onveilige of overlast-gevende situaties op de eigen accommodatie aan te pakken en de veiligheidsbeleving te vergroten.

Interesse?

Bent u benieuwd of uw project ook past binnen de regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of plan direct een inventariserende videocall of mail naar info@asbr.nl.