Belastingvoordeel MIA/Vamil 2022 omhoog voor milieuvriendelijke investeringen

Naast dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt dat er wijzigingen doorgevoerd zullen worden ten aanzien van de WBSO zijn de plannen ten aanzien van de MIA/Vamil ook bekend gemaakt. Vanaf 1 januari 2022 worden de aftrekpercentages voor milieuvriendelijke investeringen verhoogd. Het wordt daarmee aantrekkelijker om hierin te investeren.

De Milieu Investerings Aftrek kent nu drie aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 verhoogt het kabinet deze naar 27%, 36% en 45%. Dit doet het kabinet omdat milieu-investeringen duurder zijn geworden. De MIA vormt een aftrekpost op uw fiscale winst waardoor u onderaan de streep minder belasting betaalt; het werkelijk voordeel kan oplopen tot 14%. Het Vamil percentage van 75% verandert niet. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

De in aanmerking komende investeringen staan vermeld op de Milieulijst. Zoals gebruikelijk zal de nieuwe lijst, voor 2022, eind van dit jaar worden gepubliceerd.

Voor investeringen in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie is de Energie-Investerings Aftrek beschikbaar. Het huidige percentage zal in 2022 niet wijzigingen zo is ook bekend gemaakt. Dat betekent dat middels deze fiscale maatregel nog steeds 45,5% van de investeringskosten als aftrekpost mag dienen op de fiscale winst.

Wilt u investeren of heeft u al geïnvesteerd in milieuvriendelijk of energiezuinige bedrijfsmiddelen? Neem dan tijding contact met ons op via 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.

Bovengenoemde wijzigingen gelden voor aanvragen voor het jaar 2022 formeel onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van het Belastingplan 2022 door de Tweede Kamer.