ASBR Subsidium realiseerde ruim € 10 miljoen subsidie

FLOW is sinds 1989 het scholings- en ontwikkelingsfonds voor woningcorporaties in heel Nederland. Zowel werkgevers als werknemers dragen bij aan de financiering van ons fonds. Wij initiëren en ondersteunen initiatieven die tegemoet komen aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van de corporatiesector. De samenwerking met ASBR Subsidium stamt al uit 2002, toen nog De Winter Subsidium. In die tijd richtten we Projectbureau FLOW op. Het was het moment dat het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloot dat ESF-aanvragen nog slechts rechtstreeks door O&O-fondsen, Ministeries en de 25 grootste Gemeenten konden worden ingediend. Edwin Klomp had een volledig uitgewerkt plan van aanpak bedacht, waardoor we additionele gelden vanuit het Europees Sociaal Fonds konden veiligstellen voor de sector. Op een verantwoorde, gedegen en transparante wijze. Uiteraard zonder onnodige financiële risico’s. De samenwerking is sindsdien plezierig, slagvaardig en effectief.

Meer dan Euro 10 miljoen

FLOW kreeg middels het Projectbureau FLOW, dat we dus met ASBR Subsidium installeerden, de beschikking over meer dan Euro 10 miljoen ter ondersteuning van scholing, opleiding en ontwikkeling van de sector. Serieus geld dus. Later dienden we ook met succes subsidieaanvragen in voor bijvoorbeeld diverse tranches van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Leeftijdsbewust Beleid (TSSLB), sociale innovatie en EVC-pilots. Op dit moment loopt er een subsidieaanvraag voor het opstellen en realiseren van ons sectorplan, waarvoor we in afwachting zijn van de beschikking. Een ander voorbeeldproject dat we in nauwe samenwerking doen is FLOW Education Portal. Er was tot op dat moment geen totaaloverzicht van opleiders en opleidingen binnen de sector. FLOW nam dit initiatief in 2010, naar tevredenheid uitgevoerd door ASBR YouManagement.”

Bob Kempink – Directeur FLOW