X-Weeder van GroeNoord: onkruidbestrijding bomenteelt zonder chemische middelen

X-Weeder van GroeNoord: onkruidbestrijding bomenteelt zonder chemische middelen

GroeNoord is in 2011 ontstaan uit 3 familiebedrijven. Deze familiebedrijven waren al tientallen jaren actief in de mechanisatiebranche. GroeNoord is gespecialiseerd in het verkopen, onderhouden en repareren van tractoren, landbouwmachines, maaimachines en professionele groenvoorziening machines. Daarnaast verhuurt men ook tractoren en werktuigen. Inmiddels heeft het bedrijf 105 medewerkers in dienst verspreid over 7 vestigingen.

Het bedrijf ontwikkelt ook zelf nieuwe producten, zoals de X-Weeder. Dit innovatieve product wordt ontwikkeld voor de (kerst)bomenteelt waarbij onkruid wordt bestreden zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. De beoogde machine bestaat in grote lijnen uit een mechanisch aangedreven vingerwieder met een speciaal soort vingers qua materiaal en vorm, in combinatie met een freesbak welke het vrijgekomen onkruid vernietigt en onderwerkt. Tevens zal de machine beschikken over een zaaifunctie die een stikstofbindend gewas zaait tussen de bomen om de onkruiddruk weg te nemen en waardevolle voedingsstoffen (stikstof) te binden.

In samenwerking met ASBR Subsidium is er een aanvraag opgesteld in het kader van de VIA (Versneller Innovatieve Ambities). Dit leverde een positieve beschikking op van rond de € 45.000,- om de ontwikkeling te ondersteunen.

Wilt u ook meer weten wat ASBR Subsidium u kan bieden? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium.