Verbetering duurzame inzetbaarheid IG Design Group

Interview met Jorien Eelink over de MDIEU subsidieregeling: Verbetering duurzame inzetbaarheid IG Design Group

Met de “Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden” (MDIEU) kunnen bedrijven in september 2024 opnieuw subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werkenden in hun organisatie vergroten. Jorien Eelink, een inspirerende kracht achter de duurzaamheidsinspanningen van IG design Group deelt met ons hoe zij deze subsidie op dit moment door een positieve beschikking benutten voor het welzijn en de ontwikkeling van hun medewerkers.

Jolanda: Jorien, leuk dat je hier iets over wilt vertellen. Laten we meteen in de details duiken. Kun je ons vertellen over het duurzaamheidsproject van IG design Group en hoe de recent verkregen MDIEU-subsidie daarin past?

Jorien: Natuurlijk, dit is een erg belangrijk en waardevol project voor ons. Ons duurzaamheidsproject zijn we 2 jaar geleden gestart om de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te vergroten. We hadden al ambitieuze plannen gevormd op dit gebied en de MDIEU-subsidieregeling was eigenlijk een cadeautje voor ons. Heel veel plannen zouden we al gaan ondernemen, echter wordt nu náást de investering ook onze tijd die we er in steken ook 50% vergoed. Deze vergoeding maakt het mogelijk om onze plannen veel meer te versnellen.

Jolanda: Dat klinkt veelbelovend. Kun je ons wat meer vertellen over de specifieke initiatieven die jullie hebben opgezet?

Jorien: Zeker! Onlangs hebben we uitgebreide gezondheidschecks laten uitvoeren (grotendeels in samenwerking met onze cao), deze checks hebben ons veel inzicht opgeleverd in de behoeften binnen ons bedrijf op het gebied van gezondheid. Alle initiatieven die in de komende 2 jaar hieruit voortvloeien vallen tevens onder deze regeling. We zijn momenteel bezig om een jaarplan op de stellen met leuke en waardevolle initiatieven op basis van deze gegevens. Verder kan je denken aan initiatieven zoals: onderzoek naar secundaire arbeidsvoorwaarden, onderzoek en inrichting van opleidingsplatvormen, hervorming van huidige interne trainingsprogramma’s, strategische opleidingsplannen, informatievoorziening t.a.v. verlofsoorten etc.

Jolanda: Indrukwekkend. En ik begrijp dat jullie ook werken aan projecten om de werkdruk te verlichten?

Jorien:  Dat klopt inderdaad! We zijn onlangs een grootschalig project gestart, wat zich uitspreidt over meerdere afdelingen binnen het bedrijf. Dit project moet ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid wordt gecreëerd in onze werkprocessen, wat uiteindelijk moet resulteren in een verlaging van de werkdruk. Hierbij kan je denken aan een grootschalig onderzoek van de workflow in een bepaald deel van ons bedrijf, vaststellen van knelpunten, uitvoeren van pilots, eventueel investeren in software, maar ook in het geven van duidelijkheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Jolanda: Dat klinkt als een holistische benadering van welzijn op de werkplek. Hoe zie je de MDIEU-subsidie hierin als een katalysator voor verandering?

Jorien: De subsidie is zeker één van de drijvende krachten achter onze plannen. Het geeft ons de middelen om al onze ambitieuze plannen in de komende 2 jaar uit te voeren, waar dit anders wellicht 1 of 2 jaar langer had geduurd. Het dwingt ons om het 2-jarenplan in de gestelde tijd waar te maken en het is een kans die we niet willen laten liggen. Ik geloof echt dat we met dit plan een verschil kunnen maken voor onze medewerkers en daarmee ook voor ons bedrijf.

Jolanda: Tot slot, wat zou je willen zeggen tegen andere bedrijven die overwegen om gebruik te maken van de MDIEU-subsidieregeling?

Jorien: Mijn advies zou zijn: grijp deze kans met beide handen aan! De MDIEU-subsidieregeling biedt een waardevolle ondersteuning van 50% voor initiatieven gericht op de ontwikkeling en het welzijn van medewerkers. Kijk goed naar je eigen toekomstige en strategische plannen voor jouw bedrijf en ontdek hoe deze subsidie je kan helpen om ze te realiseren. Het is een investering in de toekomst van je bedrijf en je team.

Bedankt voor het delen van je inzichten en inspiratie. Het is duidelijk dat IG Design Group op een mooie reis is naar een meer duurzame en ondersteunende werkomgeving. We kijken uit naar jullie verdere successen!

 

“Ontdek ook de mogelijkheden met ASBR Subsidium: Jouw route naar groei!”