Drukkerij De Bruin draagt door LEADER-subsidie extra bij aan circulaire economie

Drukkerij De Bruin draagt door LEADER-subsidie extra bij aan circulaire economie

Drukkerij de Bruin uit Zuidbroek is van oudsher een handelsdrukkerij waarbij vooral producten werden vervaardigd voor grotere bedrijven, zoals briefpapier, blocnotes, weegbriefjes etc. In de loop van de tijd heeft zich dit uitgebreid en ontwikkeld tot een bedrijf dat luxeproducten zoals brochures en catalogussen drukt, maar dat zich ook richt op de productie van verpakkingsproducten. Verwant aan de markt van verpakkingsproducten en het bedrukken van andersoortige producten is het idee ontstaan om een kartonnen pallet te ontwikkelen. Dit als milieuvriendelijk alternatief voor bestaande houten en kunststof pallets.

Het bedrijf wordt uitgebreid met een productielijn voor kartonnen pallets, waarbij er meer flexibiliteit in de maatvoering mogelijk is dan dat nu het geval is bij reeds bestaande pallets. Na een lange periode van onderzoek is het nu zover dat in twee aansluitende fasen (eerst semi en daarna vol-automatisch) de productielijn kan worden ingericht. Voor de aanschaf van de benodigde machine is onder begeleiding van ASBR Subsidium LEADER-subsidie aangevraagd, die volledig werd gehonoreerd. De kartonnen pallet en de productielijn, en dus het grootste deel van de daarin aanwezige noodzakelijke machines, zijn als technisch nieuw voor Nederland te beschouwen.

Het uiteindelijke doel is een milieuvriendelijk product op de markt te brengen dat bijdraagt aan een circulaire economie. Voor Drukkerij de Bruin betekent het ook het creëren van werkgelegenheid, direct en indirect bij lokale leveranciers, en het behoud van bedrijfsomzet.

ASBR Subsidium begeleidt Drukkerij de Bruin in het gehele proces van LEADER-subsidie aanvraag tot de uiteindelijke einddeclaratie. ASBR Subsidium stond ook hier in nauw contact met zowel klant als subsdieverstrekker, waardoor er een optimale samenwerking ontstaat om dit project voor alle belanghebbenden succesvol af te ronden.

Wilt u ook meer weten wat ASBR Subsidium u kan bieden? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium.