ASBR Subsidium en VNO-NCW MKB Noord gaan strategisch partnerschap aan; samen subsidies inzichtelijk maken voor ondernemers

Gepubliceerd op 25 oktober 2022

ASBR Subsidium en VNO-NCW MKB Noord gaan strategisch partnerschap aan; samen subsidies inzichtelijk maken voor ondernemers

ASBR en VNO-NCW MKB Noord gaan zich samen inzetten om leden, ondernemers en werkgevers, te wijzen op de mogelijkheden voor aanvullende financiering uit Europese, landelijke, regionale en lokale fondsen. Met deze samenwerking stimuleren zij dat belangrijke fondsen voor de ontwikkelingen van de Noordelijke economie zodat meer gebruikt worden. Onderbenutting en uitblijven van de gewenste effecten moet worden voorkomen. Daarvoor zijn ASBR Subsidium en de grootste ondernemers- en werkgeversorganisatie van het Noorden vanaf 1 oktober 2022 een strategisch partnerschap aangegaan.

Op de foto v.l.n.r. Sieger Dijkstra (VNO-NCW), Monique Alberts (ASBR Subsidium), Edwin Klomp (ASBR), Ton Schroor (VNO-NCW.)

Interessante samenwerking

De nieuwe strategisch partner ASBR Subsidium is ruim dertig jaar een bewezen expert op het gebied van subsidies. Zij begeleiden het gehele subsidietrajecten van onder andere MKB-bedrijven en B-to-B ondernemingen van aanvraag tot en met de declaraties. Binnen het partnerschap ligt de nadruk om het informeren van de leden van de vereniging en hen te activeren gebruik te maken van de financiële regelingen om hun ambities te verwezenlijken. Ook willen ASBR en VNO-NCW MKB Noord ondernemers samenbrengen om als gezamenlijk initiatief subsidies aan te vragen.

“Deze samenwerking is heel interessant voor onze achterban,” stelt directeur Ton Schroor VNO-NCW MKB Noord. “Het gebruik maken van subsidieregelingen versterkt de noordelijke economie en draagt bij aan een positieve ontwikkeling van de organisaties van onze leden, lokale partners en nog niet aangesloten ondernemers. We laten nu nog teveel liggen. Wat we regelmatig horen is dat leden vaak opzien tegen alles wat er komt kijken bij onder andere een aanvraag. Die drempel gaan we samen proberen te verlagen.”

“We zijn met ASBR al jaren bevlogen lid van VNO-NCW MKB Noord, de meesten kennen ons van onze HR dienstverlening en #hetnieuwewerven. We zijn een echt noordelijk bedrijf en voelen ons zeer verbonden met de leden, waarvan een zeer groot deel al jarenlang klant is” aldus Edwin Klomp, algemeen directeur van ASBR. “Dit partnership is bewust vanuit ASBR Subsidium aangegaan” vervolgt hij. Monique Alberts, eindverantwoordelijk voor deze business unit, licht verder toe. “Vanuit de verbondenheid met noordelijke ondernemers kunnen en zullen we iedereen extra gaan informeren en faciliteren, er is nog steeds veel onwetendheid. Ons doel is om extra funding te gaan realiseren voor alle ambitieuze plannen. Zeker in de huidige tijd is dat extra van belang”. Het moment komt als geroepen, ook gezien het economische tij en alle uitdagingen die er liggen. Samen met VNO-NCW MKB Noord zal ASBR Subsidium zich ook maximaal gaan inspannen om de JTF gelden te benutten en slim in te zetten, zo’n luttele 350 miljoen voor Groningen, Friesland en Drenthe de komende jaren. Beiden zijn in de ontwerpfase al nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de regelingen die vanaf december stapsgewijs opengaan.

Ook voorzitter VNO-NCW Noord Sieger Dijkstra is blij met de meerwaarde van dit partnerschap: “De toegang tot praktische kennis en tips van ASBR Subsidium zullen door onze leden worden ervaren als een toegevoegde waarde van hun lidmaatschap. Want een eenvoudige toegang tot aanvullende financiële middelen geeft hen ruimte voor ontwikkelingen en het versterken van hun business!”