ASBR Subsidium deelnemer TopProgramma Ondernemerschap

ASBR Subsidium steunt met gespecialiseerd subsidieadvies al enige jaren de Hanzehogeschool Groningen, NHL-Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall in haar topprogramma voor ondernemersschap. Een kwalitatief hoogstaand onderwijsprogramma, dat vanuit – en in samenwerking met – de Hogescholen wordt opgezet en uitgevoerd. Bedoeld voor studenten die tijdens hun studie al een eigen bedrijf of business idee hebben en dit willen laten groeien tot een succes.  Hierbij worden ze gecoacht en geadviseerd door succesvolle ondernemers en experts uit de regio. Met workshops, trainingen, inspirerende bedrijfsbezoeken en toegang tot een groot netwerk helpt De Noorderlingen bedrijven te laten groeien!

Geselecteerde studentondernemers van de Hogescholen, worden door middel van (praktijk)begeleiding en een maatwerkprogramma de kans wordt geboden om een onderneming te starten dan wel verder uit te breiden. De samenwerking tussen de Hogescholen enerzijds en bedrijven en instellingen in Noord-Nederland anderzijds zijn een essentieel onderdeel van het programma van De Noorderlingen.

Onlangs werd de succesvolle samenwerking met ASBR Subsidium voor drie jaar verlengd. Ook op deze manier steunt ASBR Subsidium jonge en ambitieuze ondernemers in het realiseren van hun (veelal zeer innovatieve) plannen.