Aanvragen Subsidieregeling Praktijkleren binnenkort weer mogelijk!

Voor het studiejaar 2015 – 2016 kan uw onderneming van dinsdag 2 juni 9:00 uur tot 15 september 17:00 uur wederom een aanvraag indienen in het kader van de Subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

De maximale bijdrage per praktijk- of werkleerplaats is maar liefst € 2.700, –. De Nederlandse overheid probeert hiermee jongeren meer kansen te bieden en een brug te slaan tussen opleiding en bedrijfsleven. De subsidie is beschikbaar voor: vmbo, mbo, hbo, promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Veel werkgevers komen in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren, maar hebben niet de nodige tijd of kennis om deze aan te vragen. ABSR Subsidium informeert u graag over de mogelijkheden voor uw bedrijf en verzorgt desgewenst het gehele subsidietraject voor u.

Neem contact op via telefoonnummer 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.