Subsidieaanvragen Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading Scheme) moeten vóór 16 april a.s binnen zijn!

 • € 50 miljoen subsidie beschikbaar;
 • Doelgroep: bedrijven met hogere elektriciteitskosten door emissiehandel;
 • Aanvragen kan tot en met 15 april a.s.!
 • Let op! In vergelijking met de voorgaande subsidieperiode zijn er wijzigingen! 

De subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading Scheme) compenseert bedrijven die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel. Zij hebben te maken met concurrentie uit landen waar geen hogere elektriciteitsprijzen gelden door CO2-kosten.

Vijftien bedrijfstakken komen hiervoor in aanmerking, onder andere producenten uit de aluminium-, staal-, kunstmest-, papier- en kunststoffensector.*

De subsidieregeling is in 2015 opengesteld van 15 januari 2015 t/m 15 april. Het budget voor 2015 bedraagt € 50 miljoen. Dit compenseert kosten gemaakt in 2014. Als het geclaimde budget groter is dan het beschikbare budget, worden de aanvragen met een gelijk percentage gekort.

 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.
 • Aanvragen die binnenkomen na sluiting van de indientermijn worden afgewezen.
 • Een onderneming moet deel nemen aan het bestaande MJA3- of MEE-convenant. In het kader van deze convenanten heeft een onderneming de plicht een EEP (energie-efficiëntieplan) op te stellen en voor 1 april over de uitvoering van het EEP over het voorgaande jaar te rapporteren. Nakoming hiervan wordt nu expliciet als voorwaarde in de regeling opgenomen. Ook dient een onderneming voor 16 april van het jaar van de subsidieaanvraag de Minister van Economische Zaken te hebben gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van haar EEP.

Benieuwd of u voor deze regeling in aanmerking komt en/of wenst u ondersteuning bij het aanvragen?

 • Neemt u dan contact op met Monique Alberts of Emille Schoonbeek, subsidieadviseurs van ASBR Subsidium via info@asbr.nl. Of bel 088-1260463.

Benieuwd naar een voorbeeld?

 

* Bent u actief in een van de volgende sectoren? En heeft uw onderneming te maken met hogere elektriciteitskosten door emissiehandel?  Dan is het aannemelijk dat u in aanmerking komt voor subsidie.

 • Productie van aluminium, winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie, vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten, productie van lood, zink en tin, vervaardiging van kleding van leer, vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen, naadloze stalen buizen, vervaardiging van papier en karton, vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen, productie van koper, vervaardiging van andere organische chemische basisproducten, spinnen van katoen- of katoenachtige vezels, vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels en winning van ijzererts;
 • Binnen de bedrijfstak Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen (NACE-code 2416) de deeltakken: Lagedichtheidpolyethyleen (LDPE), Lineair lagedichtheidpolyethyleen (LLDPE), Hogedichtheidpolyethyleen (HDPE), Polypropyleen (PP), Polyvinylchloride (PVC) en Polycarbonaat (PC);
 • Binnen de bedrijfstak Vervaardiging van pulp de deeltak Mechanische pulp.