Aanvragen ESF Duurzame Inzetbaarheid nog zinvol!

Op 15 oktober 2014 is de aanvraagperiode voor het ESF-onderdeel Duurzame Inzetbaarheid geopend. Voor deze indienperiode, die sluit op 7 november a.s., is een budget beschikbaar van € 22 miljoen. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd op € 10.000. Op 24 oktober om 12:00 uur waren er circa 1850 aanvragen ingediend, wat betekent dat er nog budget resteert en het nog zinvol is aanvragen in te dienen.

De regeling heeft tot doel meer mensen langer en productief aan het werk houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Subsidiabel zijn de kosten van een externe adviseur die zich gaat bezighouden met één of meer van de volgende thema’s:

  • Bedrijfs- en organisatiescan;
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers;
  • Gezond en veilig werken;
  • Leercultuur voor werknemers;
  • Aanpassen organisatie van het werk;
  • Interne en externe mobiliteit;
  • Flexibele werkcultuur;
  • Arbeidstijdenmanagement.

Gaat u een project uitvoeren gericht op duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.