Aanvraagperiode VIA verlengd t/m 30 juni 2016!

Onlangs heeft SNN de aanvraagperiode van de VIA (Versneller Innovatieve Ambities) verlengd t/m 30 juni 2016. Momenteel is men bezig een nieuwe VIA 2016 regeling op te stellen, waarin bijvoorbeeld de loonkosten van eigen medewerkers ook subsidiabel worden gesteld. Deze is echter nog niet definitief en om er voor te zorgen dat MKB ondernemers toch aanvragen kunnen blijven indienen, heeft men er voor gekozen om deze periode te overbruggen.

Subsidie wordt verstrekt voor een activiteit gericht op de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé. Het project moet daarnaast een bijdrage leveren aan één van onderstaande maatschappelijke uitdagingen:

  • Zekere, schone en efficiënte energie;
  • Schone, veilige watervoorziening;
  • Gezondheid, demografie en welzijn;
  • Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie.

Het subsidiepercentage voor individuele bedrijven bedraagt 35% subsidie. Samenwerkende MKB bedrijven kunnen zelfs de helft (50%) van de kosten gesubsidieerd krijgen. De minimale kosten dienen respectievelijk € 10.000,- of € 20.000,- te bedragen. Afhankelijk van uw projectsoort en of er al dan niet sprake is van samenwerking, varieert de subsidie tussen de € 50.000,- en € 100.000,-.

Subsidiabel zijn de kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke organisatie, die ondersteunt bij het ontwikkelen en materialen, machines en apparatuur die nodig zijn om een prototype te bouwen.

Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.