Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) in 2023 weer open; bereid de aanvraag tijdig voor!

Gepubliceerd op 3 november 2022

Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) in 2023 weer open; bereid de aanvraag tijdig voor!

De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is voor ondernemers en non-profitorganisaties die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto willen kopen of financial-leasen. De regeling vergoedt daartoe een deel van de meerkosten van een emissieloze vrachtwagen (klasse N2 en N3) ten opzichte van een dieselvrachtwagen.

De subsidie wordt per voertuig bepaald op basis van type vrachtwagen en bedrijfsgrote van de aanvrager en loopt op tot een maximum van € 131.900,- (in 2022).
Het subsidiebedrag is een percentage van de verkoopprijs. Dat is de prijs van het emissieloze vrachtautochassis. Inclusief af-fabriekopties zoals die op de overeenkomst staat, exclusief btw. Aanvragers kunnen de subsidie uit deze regeling combineren met de milieu-investeringsaftrek (MIA).

 AanZET 2023
Op dit moment bereidt RVO een nieuwe aanvraagronde van AanZET voor. Informatie over het budget en wanneer u in 2023 kunt aanvragen, volgt zo snel mogelijk.
Let op: Het budget voor deze regeling was in 2022 op de dag van de openstelling (9 mei 2022) overtekend. Dit betekent dat u de aanvraag vroegtijdig moet voorbereiden, zodat alle voor de aanvraag benodigde gegevens voor openstelling beschikbaar zijn. Bij de aanvraag moet onder andere de schriftelijk niet-definitieve overeenkomst worden gevoegd. Ofwel de koopovereenkomst mag nog niet zijn gesloten.

Interesse?
Bent u benieuwd of de kosten van de door u beoogde emissieloze truck voor subsidie in aanmerking komen? Neem dan vroegtijdig contact op met één van de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl, zodat wij de aanvraag tijdig kunnen voorbereiden.