Naar verwachting 2e kwartaal 2022 subsidie voor Zero Emissie Trucks (AanZET)

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET) voor. De regeling heeft tot doel de keuze voor een emissieloze vrachtwagen (batterij- of waterstof-elektrisch) te stimuleren en draagt daarmee bij aan de ambities uit het Klimaatakkoord om de uitstoot van broeikassen in de logistieke sector te verminderen. De regeling vergoedt daartoe een deel van de meerkosten van een emissieloze vrachtwagen (klasse N2 en N3) ten opzichte van een dieselvrachtwagen.

De subsidie wordt per voertuig bepaald op basis van type vrachtwagen en bedrijfsgrote van de aanvrager en loopt op tot een maximum van € 131.900,-. Aanvragers kunnen de subsidie uit deze regeling combineren met de milieu-investeringsaftrek (MIA).

De regeling is nog in ontwikkeling. Tot en met 25 januari jongstleden heeft er een internetconsultatie gericht op de conceptregeling plaatsgevonden. De resultaten hiervan zullen worden geëvalueerd, waarna de definitieve regeling tot stand zal komen. Openstelling van de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) zal naar verwachting in het 2e kwartaal 2022 plaatsvinden.

De subsidieregeling voor emissievrije bestelauto’s (SEBA) is inmiddels al open voor aanvragen. Informatie over deze regeling kunt u vinden op deze pagina.

Interesse?
Bent u benieuwd of de kosten van de door u beoogde emissieloze truck voor subsidie in aanmerking komen en wilt u graag op de hoogte worden gehouden met betrekking tot de ontwikkeling van deze regeling? Neem dan contact op met één van de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.