Aanpak laaggeletterdheid met subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’!

Via ’Tel mee met Taal’ is er in de periode 2021-2024 jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook in 2022 kunnen werkgevers, scholen, bibliotheken weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Denk hierbij aan taal-, reken- of digitale vaardigheden. Deze subsidie kan aangevraagd worden voor zowel werknemers in Nederland als Caribisch Nederland.

De subsidieregeling bestaat uit drie stromen:

 1. Laaggeletterde werknemers;
 2. Laaggeletterde ouders;
 3. Praktijkgericht experimenten.

Subsidie

De subsidie is maximaal € 125.000,- per aanvraag en voor stromen één en twee geldt een subsidiepercentage van 67% en voor stroming drie 80%. De activiteiten moeten binnen 18 maanden na het moment van subsidieverstrekking worden afgerond.

Subsidiabele activiteiten

Wat betreft stroom één kan er subsidie worden aangevraagd voor een in de Nederlandse taal gegeven en door een taaldocent verzorgd opleidingstraject met minimaal 30 contacturen per werknemer en gericht op het verbeteren van één of meer taalvaardigheden, de rekenvaardigheid of de digitale vaardigheden van een werknemer. Budget 2022 betreft 2,9 miljoen.

Stroom drie is bedoeld voor experimenten die zich richten op het beter kunnen bereiken van laaggeletterde personen zodat zij kunnen worden toegeleid naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden, of subsidie voor praktijkgerichte experimenten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep. Budget 2022 betreft € 625.000,-.

Voorwaarden

Voor stroom 1 ‘laaggeletterde werknemers’ geldt:

 • De subsidie kan alleen ingezet worden voor werknemers met een taalniveau lager dan 2F;
 • Per opleidingstraject mogen de kosten niet meer dan € 150,- per contactuur bedragen;
 • Per opleidingstraject mogen de kosten niet meer dan € 1500,- per werknemer bedragen;
 • De kosten van voorzorg, zijnde het werven van werknemers en het bepalen passende opleidingstraject, is maximaal 5% van de subsidiabele kosten;
 • De kosten voor nazorg, zijnde de begeleiding van werknemers bij het volgen van een vervolgscholing, het verspreiden van de opbrengsten van het opleidingstraject binnen de organisatie van de werkgever of het toepassen daarvan in het HRM-beleid maximaal, betreft 10% van de subsidiabele kosten;

Voor stroom 2 ’laaggeletterde ouders’ – verstrekt ASBR Subsidium geen dienstverlening.

Voor stroom 3 ‘praktijkgerichte experimenten’ geldt:

 • Minimale subsidiebedrag is € 25.000,-;
 • Het initiatief wordt ondersteund door minimaal één gemeente;
 • Alleen de directe kosten voor het uitvoeren van een experiment zijn subsidiabel;

De aanvraagperiode is van 1 januari tot en met 28 februari 2022. Als de aanvragen het budget overschrijden, dan zal er loting plaatsvinden.

Interesse?

Bent u benieuwd of uw activiteiten ook binnen de regeling passen? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460 of mail naar info@asbr.nl.