80% subsidie voor verduurzaming bedrijfspand of bedrijfsvoering MKB!

Vanaf 1 oktober 2021 is het voor mkb-ondernemingen mogelijk subsidie aan te vragen voor advies en ondersteuning bij de verduurzaming van hun bedrijfspand of bedrijfsvoering. Alleen bedrijven die niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen komen in aanmerking.

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) geeft subsidie voor het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur en voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Subsidie wordt alleen verkregen als aangetoond kan worden dat één of meerdere maatregelen uit het energieadvies wordt of is uitgevoerd.

Subsidiabele activiteiten

In het energieadvies staan de mogelijke energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen voor het bedrijfspand en/of de bedrijfsvoering beschreven. Het moet zijn opgesteld door een externe energieadviseur.

Voor wat betreft ondersteuning bij de uitvoering van het advies gaat het om concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opstellen van een financieringsplan, een subsidieaanvraag voor deze of een andere regeling , ondersteuning bij het opvragen van offertes voor het nemen van maatregelen of  begeleiding van het uitvoeren van een maatregel.

Subsidie

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.

Voorwaarden

  • Het bedrijfsgebouw is in eigendom of wordt gehuurd en staat in Nederland;
  • De onderneming / aanvrager valt niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht;
  • Per bedrijfspand kan maximaal 1 keer subsidie worden aangevraagd;
  • Minimaal één maatregel uit het energieadvies moet zijn uitgevoerd of in opdracht zijn. Uitvoering van een maatregel in eigen beheer kan worden aangetoond door bijvoorbeeld bewijs van aanschaf materiaal;
  • Het energieadvies moet op of na 2 augustus 2021 zijn opgesteld.
  • De maatregel moet binnen 2 jaar zijn uitgevoerd.

Interesse en/of deskundig advies?

Wilt u laten beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.