80% subsidie voor advies verduurzamen bedrijfspand of bedrijfsvoering (MKB)

Gepubliceerd op 3 april 2023

80% subsidie voor advies over energiebesparing en verduurzamen bedrijfspand of bedrijfsvoering voor MKB’ers

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) regeling is terug van weggeweest! Vanaf 1 april is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor advies en ondersteuning bij het verduurzamen van hun bedrijfspand of bedrijfsvoering. Alleen bedrijven die niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen komen in aanmerking.

Met deze subsidie krijgt u een vergoeding voor de inhuur van een adviseur voor een energieadvies op maat en voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Het energieadvies moet gaan over alle aspecten van het gebouw en de bedrijfsvoering. Eén of meer maatregelen uit het energieadvies worden aantoonbaar uitgevoerd of zijn al uitgevoerd.

Subsidiabele activiteiten
Er is 80% subsidie mogelijk op de kosten van:

  • Een energieadvies;
  • Ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen uit dit advies.

Het energieadvies beschrijft de mogelijke energie- en CO2-besparende maatregelen in uw bedrijfspand en bedrijfsvoering.

Voor wat betreft ondersteuning bij de uitvoering van het advies gaat het om concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opstellen van een financieringsplan of een subsidieaanvraag en ondersteuning bij het opvragen en beoordelen van offertes c.q. het uitzetten van opdrachten.

Subsidie
Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag voor advies én ondersteuning samen is € 2.500. Per bedrijfspand kan maximaal één keer subsidie aan voor advies en één keer voor ondersteuning worden aangevraagd.

Voorwaarden

  • Het bedrijfsgebouw is in eigendom of wordt gehuurd en staat in Nederland;
  • Het bedrijfspand is in gebruik voor uw eigen bedrijfsvoering;
  • De onderneming/aanvrager valt niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht;
  • De energieadviseur moet aantoonbaar tenminste 2 jaar ervaring hebben en heeft minstens 10 adviezen gegeven in de afgelopen 2 jaar;
  • De Verklaring Subsidie Verduurzaming Mkb moet worden ondertekend;
  • Het energieadvies moet na 31 maart 2023 zijn opgesteld.
  • De maatregel moet binnen 2 jaar zijn uitgevoerd.

Interesse en/of deskundig advies?
Wilt u laten beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-12 60 460. Of mail naar info@asbr.nl.