1 mln. Euro budget beschikbaar voor MKB-bedrijven in Groningen die investeren in duurzame innovatieve projecten

Wat zijn er momenteel veel subsidieregelingen voor innovatie en investeringen. De Nederlandse overheid doet haar best om bedrijven op allerlei manieren door deze corona-periode heen te loodsen. Het Coronafonds Groningen is een van de actuele voorbeelden. Met deze regeling wil de Provincie Groningen MKB-ondernemingen, middels een subsidiebijdrage van maximaal € 50.000,-, stimuleren te investeren in duurzame, innovatieve projecten. Hierbij moet gedacht worden aan de investeringen in productieapparatuur of in het productieproces.

Subsidiabele kosten zijn:

  • Investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting;
  • Investeringen in productieproces;
  • Kosten voor de inzet van eigen uren die toe te rekenen zijn aan de realisatie van het project. Daarbij wordt gerekend met een vast uurtarief van € 50,-;
  • De kosten van inhuur van externe expertise.

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,-. Hierbij geldt dat de laatste twee kostensoorten (eigen uren en inhuur derden) gezamenlijk maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten mogen bedragen. Projecten moeten binnen 2 jaar na beschikking worden afgerond.

De focus van de nieuwe IenD regeling ligt op investeringen in nieuwe technologie die innovatief zijn voor de provincie Groningen. Bovendien wordt het project beoordeeld op basis van 12 duurzaamheidsthema’s binnen de onderdelen Planet, People en Profit. Het project moet aansluiting vinden bij minimaal twee subthema’s binnen Planet. De aansluiting moet worden onderbouwd met bijvoorbeeld middels bijvoorbeeld de hoeveelheid kWh energiebesparing, m3 afname gasverbruik, afname CO2 uitstoot of afname fijnstof. Verder moet het project aansluiten bij één subthema binnen People en Profit.

De voorwaarden:

  • Het project is van een of meer Groninger MKB-ondernemers. U mag samenwerken met een kennisinstelling.
  • Het project heeft een innovatief karakter en richt zich op investeringen in vernieuwende technologie. Er wordt hierbij gekeken in hoeverre een project nieuw is voor de provincie Groningen.
  • Het project levert een nieuw of verbeterd product of productieproces op.
  • Het project is duurzaam.
  • Het project moet bijdragen aan de economische ontwikkeling van Groningen.

Aanvragen is mogelijk t/m 31 december 2022 zolang het budget toereikend is. Dus; heeft u als Groningse MKB-er een investering op stapel staan met een innovatief en duurzame inslag, dan willen wij graag zo spoedig mogelijk met u in contact komen om deze te toetsen. Nieuwsgierig? Neem dan contact op met ASBR Subsidium via info@asbr.nl of bel 088-1260460.