fbpx

Milieu & Energie

Nederland moet één van de schoonste en zuinigste energielanden van Europa worden. Naast energiebesparing moet ook het aandeel duurzame energie drastisch omhoog.

Onder meer om dit doel te realiseren, heeft de overheid uiteenlopende subsidiemogelijkheden op het gebied van milieu en energie beschikbaar gesteld. Deze subsidies kunnen zeer laagdrempelig zijn, maar ook zeer specifiek en complex.

De adviseurs van ASBR Subsidium helpen u graag verder hiermee.

Bij het verkrijgen van subsidie op het gebied van milieu en energie, kunt u denken aan projecten op het gebied van duurzaam bouwen, elektrisch rijden, benutting van restwarmte, biobrandstoffen, zonnestroom, windenergie, biomassa, reductie van overige broeikasgassen, CO2-reductie en grondstofbesparing.

Het gaat bij het verkrijgen van een dergelijke subsidie om het bereiken van een gunstig verschil tussen de oude en de nieuwe situatie met betrekking tot onder meer milieuvervuiling, grondstoffen, emissies, hoeveelheid afval, toxiciteit en gebruikersduur.

Subsidies kunnen worden aangevraagd in de volgende gevallen:

  • Het stimuleren van ontwikkelingen die leiden tot energiebesparing of milieuvriendelijke maatregelingen.
  • Het demonstreren en grootschalig toepassen van milieuvriendelijke of energiebesparende innovatieve producten.
  • De financiële ondersteuning van milieuvriendelijke of energiebesparende investeringen.

Laat mij u bellen Gratis adviesgesprek

Milieu & Energie

Nederland moet één van de schoonste en zuinigste energielanden van Europa worden. Naast energiebesparing moet ook het aandeel duurzame energie drastisch omhoog.

Onder meer om dit doel te realiseren, heeft de overheid uiteenlopende subsidiemogelijkheden op het gebied van milieu en energie beschikbaar gesteld. Deze subsidies kunnen zeer laagdrempelig zijn, maar ook zeer specifiek en complex.

De adviseurs van ASBR Subsidium helpen u graag verder hiermee.

Bij het verkrijgen van subsidie op het gebied van milieu en energie, kunt u denken aan projecten op het gebied van duurzaam bouwen, elektrisch rijden, benutting van restwarmte, biobrandstoffen, zonnestroom, windenergie, biomassa, reductie van overige broeikasgassen, CO2-reductie en grondstofbesparing.

Het gaat bij het verkrijgen van een dergelijke subsidie om het bereiken van een gunstig verschil tussen de oude en de nieuwe situatie met betrekking tot onder meer milieuvervuiling, grondstoffen, emissies, hoeveelheid afval, toxiciteit en gebruikersduur.

Subsidies kunnen worden aangevraagd in de volgende gevallen:

  • Het stimuleren van ontwikkelingen die leiden tot energiebesparing of milieuvriendelijke maatregelingen.
  • Het demonstreren en grootschalig toepassen van milieuvriendelijke of energiebesparende innovatieve producten.
  • De financiële ondersteuning van milieuvriendelijke of energiebesparende investeringen.

Laat mij u bellen Gratis adviesgesprek

subsidium-nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd
in het laatste nieuws rond subsidies?

Aanmelden

subsidium-nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd
in het laatste nieuws rond subsidies?

Aanmelden