Spreekt u het resterende subsidiebudget Innovatief en Duurzaam MKB Groningen aan?

De IDG-regeling heeft voorlopig nog steeds budget. De regeling is bedoeld voor MKB-ondernemers die met vernieuwende projecten bezig zijn welke als innovatief en duurzaam te betitelen zijn. De innovatie projecten kunnen gericht zijn op een product, productieproces, bedrijfssituatie of omgeving en moeten een bijdrage leveren aan planet, people en profit.

ASBR Subsidium heeft tot nu toe met succes vele aanvragen verzorgd voor haar klanten en heeft derhalve veel kennis van deze regeling. Vroegtijdig beginnen en uw project tijdig door ons laten toetsen is het devies. Dit is onder andere de reden dat ASBR Subsidium tot op heden – zowel procentueel als in toegekende subsidiebijdrage – de subsidietrajecten succesvol heeft kunnen begeleiden.

Een voorbeeld is een investeringsproject in de automatisering / robotisering van het productieproces, waardoor efficiënter kan worden geproduceerd en sprake is van minder materiaalgebruik. Ander voorbeeld is de ontwikkeling en constructie van een prototype machine voor verkoop, waarmee door derden duurzamer kan worden geproduceerd.

Subsidiabele kosten zijn:

  • Investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting (investeringen die worden geactiveerd op de balans van de onderneming)
  • Investeringen t.b.v. de bouw van prototypes
  • Kosten voor de inzet van eigen uren die toe te rekenen zijn aan de realisatie van het project. Daarbij wordt gerekend met een vast uurtarief van € 50,-
  • De kosten van inhuur van externe expertise

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,-.

Kortom: heeft u als MKB-er projecten op stapel staan met een duurzame inslag, dan willen wij graag zo spoedig mogelijk met u in contact komen om deze te toetsen. De IDG-regeling is namelijk voorgaande jaren erg succesvol gebleken getuige de snelle uitputting van het budget van 2,74 miljoen euro in 2013. Weten of uw project mogelijk in aanmerking komt? Neem dan contact op met ASBR Subsidium via info@asbr.nl of bel 088-1260460.