Provincie Drenthe stimuleert internationaal ondernemen

Onderneemt u als Drents ondernemer Internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten of neemt u deel aan handelsmissies? Grote kans dat wij een subsidiebijdrage voor u kunnen realiseren! Sinds 1 november 2017 kunt u namelijk subsidieaanvragen indienen voor diverse kostensoorten die internationaal ondernemen stimuleren. Slagvaardig acteren is wel geboden al u dit jaar nog kosten maakt. Het budget voor de maanden november en december 2017 is beperkt. Kalenderjaar 2018 zal er weer nieuw budget worden toegekend.

Met de Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe ondersteunt de provincie MKB-ondernemers op het gebied van internationale handel. Er wordt de komende vier jaar subsidie verstrekt voor verscheidene kostensoorten:

1. Internationale marktverkenningsactiviteiten

  • Haalbaarheidsonderzoek om na te gaan of de onderneming in staat is de producten of diensten te exporteren.
  • Marktonderzoek naar landen of buitenlandse markten.
  • Het laten ontwikkelen en opstellen van een exportplan.

2. Internationale marktontwikkelingsactiviteiten

  • Kennisvergroting export d.m.v. deelname aan een opleiding, training, seminar of cursus op het gebied van export.
  • Het laten vertalen van bedrijfs-, marketing-, of productinformatie naar een buitenlandse taal.
  • Ontwikkelingsprogramma gericht op de aanpassing of ontwikkeling van bestaande producten of diensten tot exporteerbare producten, dan wel het geschikt maken van het eigen distributieproces voor de export.
  • Zakenpartnerscan, zijnde een afgerond onderzoek naar mogelijke zakenpartners inde beoogde buitenlandse markt.

3. Handelsmissies

  • Deelname aan uitgaande handelsmissies waarin onderneming beperkt handel verricht
  • Deelname aan een internationale beurs met een eigen stand

De subsidie wordt verstrekt voor de kosten van het inhuren van een externe deskundige en/of voor deelname aan een handelsmissie of beurs.

Aanvragen kunnen vanaf 1 november 2017 worden ingediend. De bijdrage voor internationale marktverkenningsactiviteiten en marktontwikkelingsactiviteiten is maximaal 50% met van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000 per activiteit. De bijdrage voor een handelsmissie activiteit is maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 3.000.

De regeling loopt t/m 30 september 2021.

Interesse? Bent u benieuwd of uw kosten voor internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten in aanmerking komen voor subsidie? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.